Gör kundfordringar till likvida medel

Vänta inte med att utvecklas. Pengar på kontot inom 24 timmar!

Nyttja full potential

Fakturabelåning

Swesum fakturabelåning gör det möjligt att omvandla kundfordringar till likvida medel. Den faktiska kredittiden för en faktura är i snitt 45 dagar! Hos Swesum kan ni belåna hela eller delar av er reskontra och på så sätt ha pengarna på kontot inom 24 timmar.

Redan vid fakturering betalar vi 70-90% av fakturabeloppet och hanterar sedan hela faktureringsprocessen. När kunden betalat fakturan till oss utbetalas resterande belopp.

Hur fungerar det?

Ni skickar antingen fakturorna själva eller lämnar även över distributionen till oss. Skulle betalningen bli sen eller utebli så ansvarar Swesum för kravhantering, så som påminnelser och inkasso.

Allt vi behöver för att hantera en fakturabelåning är en fil med nödvändig fakturainformation. Vi förser er med en tydlig filspecifikation och vi jobbar med filformat som fungerar för de vanligaste faktureringsprogrammen.

Vill du bli uppringd?

Skapa möjligheter

Fördelar med fakturabelåning

Vill du veta mer?

Kontakta oss redan idag! Du kan ringa 090-16 06 80 eller mejla salj@swesum.se

Webbaserat stöd

Fakturawebb

Swesum fakturawebb är ett webbverktyg som ger tydlig ekonomisk översikt över er reskontra med möjlighet att hantera och bevaka pågående ärenden. Systemet kompletterar vår personliga service och hjälper er följa upp ärenden samt hämta värdefulla rapporter.
Dator med instrumentpanel