Frigör tid för er kärnverksamhet

En helhetslösning för administrativ avlastning av er reskontra.

Fokuserade resurser

Reskontraservice

När fakturan är skapad lämnar ni hanteringen av reskontran till oss så ni kan fokusera på kärnverksamheten. Swesum reskontraservice är en smidig och tidseffektiv lösning med tydlig kravrutin för era kunder.

Hur fungerar det?

Ni skickar antingen fakturorna själva eller lämnar även över distributionen till oss. Skulle betalningen bli sen eller utebli så ansvarar Swesum för kravhantering, så som påminnelser och inkasso.

Allt vi behöver för att kunna hantera er reskontra är en fil med nödvändig fakturainformation. Vi förser er med en tydlig filspecifikation och vi jobbar med filformat som fungerar för de vanligaste faktureringsprogrammen.

Vill du bli uppringd?

Avlastning där den behövs

Fördelar med reskontraservice

Integrerad effektivitet

Genom en integration mot Fortnox förenklas importen av fakturor och med Kivra når ni privat- och företagskunder pappersfritt och säkert. Kontakta oss så berättar vi mer!

Webbaserat stöd

Fakturawebb

Swesum fakturawebb är ett webbverktyg som ger tydlig ekonomisk översikt över er reskontra med möjlighet att hantera och bevaka pågående ärenden. Systemet kompletterar vår personliga service och hjälper er följa upp ärenden samt hämta värdefulla rapporter.
Dator med instrumentpanel

Vill du veta mer?

Kontakta oss redan idag! Du kan ringa 090-16 06 80 eller mejla salj@swesum.se